Hyvä blogitekstin rakenne

Millainen on hyvä blogitekstin rakenne on yksi ensimmäisiä mieleen nousevia kysymyksiä, kun yrityksen hakukonelöydettävyyttä aletaan kehittää tavoitteellisesti artikkelisisällön avulla. Avainsanojen ripottelu tekstiin ei riitä, vaan myös tekstin rakenteella on merkitystä.

Oikein rakennettu blogiteksti saa lukijan pysymään sivustolla pidempään. Google tulkitsee tämän merkkinä laadukkaasta sisällöstä, ja sijoitukset hakutulossivulla alkavat kehittyä.

Tässä artikkelissa käyn läpi hyvän blogitekstin rakenteen ja annan esimerkkejä kolmesta erilaisesta artikkelityypistä: informatiivisesta artikkelista, koontiartikkelista sekä vertailevasta artikkelista.

Informatiivinen artikkeli vastaa kysymyksiin, mikä, miten ja miksi. Sen avulla voidaan tavoitella ihmisiä, jotka ovat ostopolun alkupäässä ja pohtivat ratkaisua ongelmaansa ja vastauksia kysymyksiinsä. Koontiartikkelit nimensä mukaisesti koostavat yhteen samaan teemaan liittyviä asioita, kuten palveluja, jotka ratkaisevat saman ongelman. Vertailevassa artikkelissa puolestaan vertaillaan kahta tai useampaa asiaa keskenään aloittaen kokonaiskuvasta ja siirtyen sen jälkeen yksityiskohtiin.

Blogitekstin rakenteessa on pieniä eroja riippuen artikkelin tyypistä. Vaikka pieniä eroja löytyy, noudattavat kaikki blogitekstityypit pääelementeiltään samaa kaavaa. Ennen kuin pureudumme jokaiseen tekstin osaan yksitellen, näet alla olevasta kuvasta yhteenvetona hyvän blogitekstin rakenteen informatiiviselle artikkelille, koontiartikkelille ja vertailevalle artikkelille.

Blogitekstin rakenne pähkinänkuoressa


Jokaisessa blogitekstissä on yhteistä neljä pääelementtiä:

 1. Houkutteleva otsikko – nappaa huomion, sisältää avainsanan ja antaa lupauksen sisällöstä
 2. Johdanto – tiivistää olennaisimman, koukuttaa lukijan ja saa heidän jatkamaan lukemista
 3. Keskiosa – kuljettaa lukijan loogisessa järjestyksessä tärkeimpien aiheeseen liittyvien osa-alueiden läpi ja sisältää lukemista helpottavia väliotsikoita
 4. Yhteenveto – summaa lyhyesti yhteen blogitekstin tärkeimmät pointit
 5. CTA – kertoo selkeästi, mitä lukijan pitää seuraavaksi tehdä.

Seuraavaksi siirrytään konkreettisemmalle tasolle ja esimerkkeihin.

Houkutteleva otsikko


Blogiartikkelin otsikon muotoilu on tärkeää, koska lukija näkee sen ensimmäisenä. Sen täytyy siis herättää lukijan huomio ja antaa lupaus siitä, että teksti sisältää juuri sen tiedon, mitä lukija etsii.

Muutamia hyviä vinkkejä otsikkoon:

 • Lisää avainsana myös otsikkoon ja mielellään otsikon alkupuolelle taivuttamattomassa muodossa – tämä on tärkeää artikkelin hakukonelöydettävyydelle.

 • Vuosiluvut otsikossa toimivat aina hyvin ja viestivät siitä, että artikkeli sisältää tuoreinta tietoa. Jos päädyt laittamaan vuosiluvun mukaan otsikkoon, muista päivittää se vuosittain sekä varmista, että artikkelin asiasisältö on aina ajantasalla.

Alla Googlesta poimittuja esimerkkejä hyvistä otsikoista.

Esimerkin kaltaiset koontiartikkelit sopivat loistavasti jälleenmyyjille, mutta miksei myös tuotevalmistajille. Voit saada yllättävää etua, jos uskallat tehdä koontiartikkelin sinusta ja kilpailijoidesi tuotteista. Tämä voi tuntua hurjalta, mutta lukijalle se osoittaa, että uskot tuotteidesi laatuun.

Johdanto


Kerro johdannossa selkeästi ainakin kaksi asiaa:

 1. Miksi aiheen pitäisi kiinnostaa lukijaa
 2. Mitkä asiat aiot artikkelissa käsitellä

Palataanpa esimerkiksi tämän artikkelin alkuun. Minä käsittelin nuo kaksi asiaa johdannossa näin:

“Millainen on hyvä blogitekstin rakenne on yksi ensimmäisiä mieleen nousevia kysymyksiä, kun yrityksen hakukonelöydettävyyttä aletaan kehittää tavoitteellisesti artikkelisisällön avulla. Avainsanojen ripottelu tekstiin ei riitä, vaan myös tekstin rakenteella on merkitystä.

Oikein rakennettu blogiteksti saa lukijan pysymään sivustolla pidempään. Google tulkitsee tämän merkkinä laadukkaasta sisällöstä, ja sijoituksen hakutulossivulla alkavat kehittyä.

Tässä artikkelissa käyn läpi hyvän blogitekstin rakenteen ja annan esimerkkejä kolmesta erilaisesta artikkelityypistä: informatiivisesta artikkelista, koontiartikkelista sekä vertailevasta artikkelista. “

Bonus: Voit myös kertoa, miten lukijan elämä muuttuu, kun hän lukee artikkelin. Tämä voi kuulostaa mahtipontiselta, mutta muutos se on pienikin muutos.

Minä olisin voinut kirjoittaa tämän artikkelin alkuun “Tämän tekstin luettuasi ymmärrät, että blogitekstissä on selkeä rakenne, tiedät mistä osista teksti koostuu ja osaat toteuttaa saman rakenteen myös omassa tekstissäsi.”

Voit hyvin käyttää tuota nimenomaista lauseen alkua “Tämän tekstin luettuasi…”. Lupaamalla lukijalle selkeän lopputuloksen erottaudut muiden tekstien massasta, jotka on nykyään internet pullollaan.

Jos käsittelet artikkelissa vastausta varsin yksinkertaiseen kysymykseen syvemmin yksityiskohtiin paneutuen, tuo lyhyt vastaus esiin jo artikkelin johdannossa. Kun et turhaan kiertele ja kaartele vastausta yksinkertaiseen kysymykseen saatat saada napattua arvokkaan featured snippet-sijoituksen Googlen hakutulossivulla. Tällaisesta onnistumisesta Bralevan esimerkki alla.

Johdannon loppuun suosittelen lisäämään kuvan, johon kannattaa käyttää aikaa. Pohdi erityisesti sitä, millainen kuva olisi informatiivinen. Informatiivinen kuva tuo tekstiin itsessään lisäarvoa ja se löytyy helpommin myös Googlen kuvahausta.

Vertailevassa tekstissä informatiivinen kuva on helpointa tehdä esimerkiksi taulukon muotoon. Lukija pysähtyy mielellään tarkastelemaan taulukkoa, johon vertailtavat ominaisuudet on selkeästi koottu yhteen. Google tulkitsee tämän positiivisena merkkinä siitä, että sivustolla on hyvää tietoa, koska siellä viihdytään. Informatiivisissa artikkeleissa ja koontiartikkeleissa puolestaan toimivat hyvin erilaiset infograafit.

Sisältöosa

 

Hyvän blogitekstin sisältöosassa mennään asian yksityiskohtiin loogisessa järjestyksessä edeten. On tärkeää jaotella sisältöosassa käsiteltävät osa-alueet väliotsikoiden alle, sillä ne helpottavat lukemista.

Informatiivisessa artikkelissa hyviä väliotsikoita ovat esimerkiksi:

 • Mitä tarkoittaa x
 • Asian x hyödyt
 • Asian x haitat
 • Missä tilanteessa asia x on hyvä ratkaisu

Koontiartikkelissa väliotsikot puolestaan muodostuvat helposti koottavien asioiden aihepiireistä. Jos koostat yhteen kotimaisia kosmetiikkavalmistajia, väliotsikot voivat olla näiden valmistajien nimet.

Vertailevassa artikkelissa väliotsikot ja sisältöosiossa käsiteltävät aiheet puolestaan muodostuvat luonnollisesti vertailtavien ominaisuuksien pohjalta.

Sisältöosassa saa olla pituutta ja itseasiassa tekstin pituus onkin yksi hakukonelöydettävyyteen vaikuttava tekijä.

Muista kuitenkin pitää tekstikappaleet lyhyinä. Kun kirjoitetaan verkkosivutekstiä, jopa yksi virke voi riittää kappaleeksi. Puhekielessä virkettä sanotaan usein myös lauseeksi, joten virke-termiä on varmasti hyvä vielä tässä vaiheessa selventää. Alla näet virkkeen ja lauseen eron.

Virke: Heräsin aamulla aikaisin, koska auringonvalo pääsi sisään makuuhuoneeseen.

Lause 1 (päälause): Heräsin aamulla aikaisin

Lause 2 (sivulause): koska auringonvalo paistoi sisään makuuhuoneeseen.

Suurin osa lukee verkkosivutekstejä puhelimella. Läppärillä tai pöytäkoneella hyvältä näyttävä tekstikappale voikin näyttää puhelimella katsottuna pitkältä tekstiseinältä, jota on raskasta lukea.

Myös monimutkaisia lauserakenteita kannattaa välttää. Jos tiedät, että sinulla on tapana kirjoittaa sivulauseita toisensa perään, lue teksti vielä lopuksi läpi. Kiinnitä tietoisesti huomiota siihen, voisitko pilkkoa jonkin pitkän virkkeen useammaksi virkkeeksi.

Yhteenveto

Hyvän blogitekstin lopussa on hyvä olla yhteenvetävä kappale, jossa summataan yhteen artikkelin opit. Lyhyt kappale riittää.

Voit ottaa mallia esimerkiksi tämän tekstin viimeisestä kappaleesta joka kuuluu:

Hyvä blogiteksti koostuu siis vahvasta otsikosta, ytimekkäästä johdannosta, kiinnostavasta ja selkeästi muotoillusta sisällöstä, yhteenvedosta ja eteenpäin ohjaavasta toimintakehotteesta.

CTA eli toimintakehote

Löydettävää artikkelisisältöä ei koskaan kirjoiteta huvin vuoksi vaan sillä halutaan ohjata kohdeasiakasta eteenpäin kohti lopullista päämäärää eli ostoa tai tarjouspyynnön lähettämistä. Siksi sinun täytyy aina lopuksi pohtia, mihin haluat ohjata lukijan seuraavaksi?

Jos haluat rakentaa luottamusta sinun ja lukijan välillä lisää, voit ohjata hänet toiseen aiheeseen liittyvään artikkeliin. Jos sen sijaan koet, että artikkelin luettuaan lukija voisi hyvinkin olla kiinnostunut tuotteestasi tai palvelustasi, ohjaa hänet tuotesivulle tai palvelun myyntisivulle.

Hyvä blogiteksti koostuu siis vahvasta otsikosta, ytimekkäästä johdannosta, kiinnostavasta ja selkeästi muotoillusta sisällöstä, yhteenvedosta ja eteenpäin ohjaavasta toimintakehotteesta.

Psst… Tästä tekstistä puuttuu vielä toimintakehote ja sen paikka olisi tässä.